S/I Nyboders vision

  • At skabe Danmarks bedste bosted

S/I Nyboders mission

S/I Nyboder arbejder for:

  • At skabe et hjem for beboerne hvor de mødes med respekt og omsorg
  • At der tages udgangspunkt i beboerens livshistorie og de individuelle behov
  • At beboeren bevarer sin egen identitet og værdighed
  • At skabe plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboeren

S/I Nyboders værdier

S/I Nyboder bygger på det kristne livs- og menneskesyn og er en del af Danske Diakonhjem.
Fundamentet for vores opgaveløsning tager afsæt i:

  • At ethvert menneske ses som unikt, skabt og værdifuldt
  • At det enkelte menneskes identitet og ligeværd styrkes
  • At andres holdninger, meninger, værdier og levevis respekteres

Dette ses ved at plejeopgaver tager afsæt i, at livet er værdifuldt, og at ethvert menneske er unikt, uundværligt og vigtigt. Vi tilstræber værdighed og respekt om det enkelte menneske.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.