Social kapital

S/I Nyboders sociale kapital er den egenskab, der sætter medarbejderne i stand til i fællesskab at løse kerneopgaverne.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.