Aktiviteter på S/I Nyboder

På S/I Nyboder er en stor del af aktiviteterne almindelige daglige gøremål, men vi har også mange andre aktiviteter i løbet af året alt efter beboernes interesse. 
Vi har daglig gymnastik, tager på gåture, cykelture og udflugter med bus. Der er også indkøb hos den lokale købmand. Vi hører musik og har fælles sangaftner, dansktop aften, spiller brætspil, kort mv. 

Den lokale børnehave kommer og underholder med luciaoptog og vi er på genvisit i børnehaven. 
Højtider og andre gamle traditioner er også en vigtig del af vores aktivitetskalender. 

Vores hovedfokus er at hjælpe vores beboere til at klare sig mest muligt selv og over tid komme sig. Derfor har vi fokus på små og store aktiviteter i hverdagen, som understøtter at beboerne aktivt udvikler færdigheder.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.