S/I Nyboder

S/I Nyboder er et social-psykiatrisk bosted for svært sindslidende voksne, i alderen 35-70 år. Bostedet består af 11 lejligheder samt der ydes bostøtte til 2 udeboende beboere. 

Lejlighederne er et-rums boliger med tilhørende bad og toilet, samt te-køkken og adgang til egen terrasse. 

Ønsker man at være social med de øvrige beboere, er der fælles opholds/tv-stue. 

På S/I Nyboder er beboere og medarbejdere fælles om at planlægge og udføre aktiviteter, såsom madlavning, indkøb, rengøring og fysiske aktiviteter. Beboere og medarbejdere tilbereder dagligt alle måltider sammen i fælleskøkkenet. Der er mulighed for at spise sammen med de øvrige beboere og medarbejdere i opholdsstuen eller i egen lejlighed. 

S/I Nyboders værdier:

På S/I Nyboder er den enkelte beboer et værdifuldt og unikt menneske, der indeholder meget andet end den psykiske sygdom, og i hverdagen tages der udgangspunkt i de ressourcer, der er tilstede for den enkelte. 

På S/I Nyboder er den enkelte beboer et værdifuldt og unikt menneske, der har krav og ret til at blive mødt med respekt og støtte til at tage hånd om eget liv. 

På S/I Nyboder tages der udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn, og den enkelte beboer mødes med respekt og anerkendelse af holdninger og værdier. Holdninger og værdier danner grundlaget for den enkeltes levevis og det meningsfyldte hverdagsliv. 

Den enkelte beboer har sin egen kontaktperson, hvor der udarbejdes mål og delmål ud fra beboerens egne værdier. 

S/I Nyboders tilgang: 

På S/I Nyboder arbejder vi recovery-orienteret. I recovery-tankegangen ligger troen og håbet på, at mennesker kan komme sig efter psykisk sygdom. Det er vigtigt for alle mennesker, at have en følelse af, at have indflydelse på eget liv og at man har mulighed for at ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen. 

Recovery - eller at komme sig som det hedder på dansk - er tanken om, at mennesker med sindlidelser kan komme sig helt eller delvist. At komme sig er noget mennesker altid har gjort - det er ikke noget nyt og ej heller en metode. det nye er, erkendelsen blandt fagfolk af, at psykiske lidelser ikke er kroniske. den erkendelse ændrer den måde man tilrettelægger sit arbejde på, samt ens menneskesyn. Personalets vigtigste opgave er således at understøtte recovery processen. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.