Sandfeldgårdens historie

 

Sandfeldgården er det ene af tre plejehjem, der i 1958 var medvirkende til etablering af Danske Diakonhjem. Dengang hed Sandfeldgården Kibæk Plejehjem, og var beliggende på adressen Fjelstervangvej. Bygningerne benyttes i dag som ejerlejligheder. Den daværende forstander Niels P. Nielsen var sammen med to andre diakoner fra h.h.v. Aulum og Ikast pionerene i opgaven omkring hele organisationen, vi kender i dag. 

I 1975 blev det gamle plejehjem nedlagt, og man flyttede i nyopførte bygninger. Den 5. september blev Sandfeldgården indviet. Den 1. oktober 1984 blev amtets afdeling Nyboder indviet. Denne udvidelse af Sandfeldgården tog afsæt i amternes hjemtagning af psykiatrien, og fra starten åbnede man 12 nye boliger på Nyboder. Efter nogle år udvidede man psykiatrien på Sandfeldgården med fire pladser, så man øgede pladsantallet fra 12 til 16, og reducerede samtidig pladsantallet for de ældre fra 36 til de nuværende 33.

Den første forstander på Sandfeldgården var Peter Mølgaard Laustsen i perioden frem til 1980. Han efterfulgtes af Poul Bech, der var forstander i perioden 1. april 1980 - 31. august 1988. Arne Bak tiltrådte 1. januar 1989 og beklædte stillingen indtil 1 februar 2001. De nævnte forstandere er alle uddannede diakoner. Sygeplejerske Steen Lund var forstander i perioden 1. februar 2001 - 31. marts 2010. Nuværende forstander, anæstesisygeplejerske og master i offentlig ledelse Lilian Vium, tiltrådte stillingen den 1. april 2010.