Sandfeldgårdens vision

  • At skabe Danmarks bedste plejehjem

Sandfeldgårdens mission

Sandfeldgården arbejder for:

  • At skabe et hjem for beboerne hvor de mødes med respekt og omsorg
  • At der tages udgangspunkt i beboerens livshistorie og de individuelle behov
  • At beboeren bevarer sin egen identitet og værdighed
  • At beboeren har en rigtig god "tredje alder"
  • At skabe plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboeren

Sandfeldgårdens værdier

Sandfeldgården bygger på det kristne livs- og menneskesyn og er en del af Danske Diakonhjem.
Fundamentet for vores opgaveløsning tager afsæt i:

  • At ethvert menneske ses som unikt, skabt og værdifuldt
  • At det enkelte menneskes identitet og ligeværd styrkes
  • At andres holdninger, meninger, værdier og levevis respekteres

Dette ses ved at plejeopgaver tager afsæt i, at livet er værdifuldt, og at ethvert menneske er unikt, uundværligt og vigtigt. Vi tilstræber værdighed og respekt om det enkelte menneske.