Social kapital

Sandfeldgårdens sociale kapital er den egenskab, der sætter medarbejderne i stand til i fællesskab at løse kerneopgaverne.