Brugerrådet på Sandfeldgården

  • Else Jensen, beboer
  • Irma Jensen, beboer
  • Inge Holm, Ældrerådet
  • Peder Bjerregaard Andersen, Ældre Sagen
  • Uffe Jørgensen, pårørende
  • Sonja Nybo, pårørende
  • Gitte Jespersen, frivillig
  • Ruth Byskov, frivillig
  • Jette Rune, medarbejderrepræsentant
  • Lilian Vium, forstander