Sandfeldgården


Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem og ligger i stationsbyen Kibæk.

Institutionen er placeret i parcelhuskvarter i naturskøn område med udsigt til søer og kort afstand til å og skov. Der er tilknyttet mange frivillige og dermed mange aktivitetstilbud.

Sandfeldgården består af 33 et-rums boliger for ældre borgere, der bor på Sandfeldgården på grund af, at der kræves et tæt sikkerhedsnet under hver enkelt beboer. Det skyldes fortrinsvis psykiske og fysiske aldersbetingede lidelser, heriblandt diagnosen senil demens. Der er ingen skærmet afsnit specielt for denne gruppe.

Der arbejdes i tre grupper. Nøgleordene er tryghed, nærhed og genkendelighed. Der er i hver gruppe et grupperum til socialt samvær og daglige fritidssysler. Der er centralt en fælles dagligstue, hvor man under vejledning og hjælp til fritidssysler kan mødes, hvis man ønsker det. Der afholdes dagligt morgenandagt for de, der ønsker at deltage.

Der udarbejdes handleplan over hver enkelt beboer, ligesom der er en kontaktperson der har ansvaret for en række opgaver, - også specielt i relationen til de pårørende. 

Sandfeldgården har 2 aflastningsstuer. På disse stuer er en række borgere blevet hjulpet i kortere perioder - typisk 3 uger - med henblik på igen at kunne klare hverdagen i eget hjem. Det er borgere, der hurtigt udskrives fra hospitalsophold, eller har behov for ekstra pleje i en periode, eller hvor den hjemmeboende ægtefælle eller familie har behov for aflastning for at klare endnu en periode sammen i eget hjem. 

Sandfeldgårdens vigtigste opgave er ud fra målsætning og værdigrundlag, at give en service, så vi yder det bedst mulige overfor borgere der har behov for pleje - og omsorg. 
For alle beboerne gælder det, at når man flytter ind, aftales hvilke ydelser man ønsker at modtage, og der opstilles økonomisk oversigt, som danner baggrund for den aftale man indgår med hensyn til betaling for opholdet.