Nye sangbøger

Thorkild Mejlby som er beboer på Sandfeldgården kan godt lide sangarrangementer, men efter 20 år med den samme sangbog syntes han der var brug for fornyelse i det repertoire der vælges imellem når Sandfeldgårdens beboere mødes til sang. Thorkild nævnte for Henny Platz som er besøgsven og samtidig en af de frivillige der synger med beboerne, at man kunne prøve at søge Lions Club Aaskov om støtte til nye sangbøger. Thorkild har selv været Lions medlem i Lions Club Uldjyden Herning, hvor han også er æresmedlem og han har nu sammen Henny sikret nye sangbøger, der blandt andet bliver brugt ved den ugentlige cafeformiddag, samt alle andre arrangementer på Sandfeldgården. 

Henny fortæller at den psykiatriske afdeling Nyboder også vil få gavn af sangbøgerne, idet hun deltager der i en månedlig sangaften. Beboerne synger meget her, for sang er en kilde til glæde, og man får en anden energi ved at synge, og beboerne nyder at være med fortsætter hun.   

Det er Henny Platz og Herdis Callesen formand for Sandfeldgårdens frivillige, der har besluttet hvilken sangbod, der skulle indkøbes. Vi lånte en masse sangbøger på biblioteket og så bestemte vi os for den vi syntes bedst om fortæller Herdis Callesen. Valget fald på "Sange til livet", der udgives af Ældre Sagen.


suslikx.com jazzandclassical.com