Julekoncert

En af de mange traditioner på Sandfeldgården op til jul er Åkorets julekoncert.

Åkoret er under ledelse af Bodild Kirketerp som ved denne koncert veksler mellem korsang og fællesang.

Ca. 100 deltagere beboere pårørende og venner var mødt, hvor de gamle kendte julesalmer og sange blev sunget, men også med nye melodier.

Det var en rigtig god aften med de danske salmer og sange som vi alle husker helt fra barndommen, som en del  af den jul vi kender og holder af.

Ingen aften på Sandfeldgården uden kaffe boller og kage.

Tak for en god oplevelse.

chr.