Generalforsamling

Tirsdag d. 21. januar 2020 afholdt Nybyggerne generalforsamling på Sandfeldgården.

 

Følgende valgtes til bestyrelsen:

Herdis Callesen og Kirsten Hansen - genvalg

Suppleanter:

Jens Berwald - genvalg

Bodil Jeppesen

Revisorer:

Christian Rahbek og John Rohde - genvalg 

Aksel Sangill - genvalg som suppleant 

Årsregnskabet 2019 viste et resultat på 18.208,85 kr. 

Årsberetningen