Hjertestarter på Sandfeldgården

Aaskov Y`s Men`s Club har foræret Sandfeldgården en hjertestarter til gavn for hele Kibæk. Overrækkelsen fandt sted ved et arrangement på Sandfeldgården hvor Præsident for Aaskov Y`s Men`s Club Hans Enevold takkede plejehjemmet for at have sagt ja til at have hjertestarteren hængende. Det er jo en opgave man påtager sig, når man siger ja til at have en sådan hængende, og jeg tror det er det helt rigtige sted at placere denne, så også denne del af Kibæk bliver dækket ind. Folk her omkring skal dog ikke regne med, at de er udødelige af den grund. Det med døden kommer jo til os alle på et tidspunkt, men det er vores håb, at en hjertestarter netop her på Sandfeldgården kan være til gavn lød det fra Præsidenten. Plejehjemsleder Lilian Vium takkede for gaven og gjorde opmærksom på at det ikke er alle plejehjem, der vil have en hjertestarter hængende. Det skyldes, at der er store etiske problemer forbundet med at have sådan et apparat hængende på et plejehjem. Hvornår er det man f.eks. skal respektere en gammel uhelbredeligt syg beboers ønske om at komme herfra, og dermed ikke tage hjertestarteren i brug? Der er store etiske problematikker i det her, og vi har da også drøftet tingene på et personalemøde, men jeg føler, at vi her på Sandfeldgården er kommet overens med, hvordan vi vil tackle det her, og selvfølgelig skal vi modtage sådan en gave. Der kommer jo utroligt mange mennesker på Sandfeldgården, og det vil da være skrækkeligt, hvis vi ikke havde noget at gøre med, hvis der bliver brug for en hjertestarter, lød det fra plejehjemslederen.

Hjertestarteren er placeret til højre for indgangsdøren, når man står ved indgangen og vil ind på Sandfeldgården.            

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.