Den selvejende plejeboliginstitution - Sandfeldgården

Bestyrelsen består af:

  • Inga Jørgensen
  • Thomas Moesgaard Iversen
  • Axel H. Christensen
  • Martin Seest
  • Maria Buus Jespersen
  • Lilian Vium

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.